Poučení o odstoupení od smlouvy

Spotřebitelé mají právo na odstoupení od smlouvy podle následujícího ustanovení, přičemž spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní transakci k účelům, které nelze převážně přiřadit k její podnikatelské nebo samostatně výdělečné činnosti.

Poučení o odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Do čtrnácti dnů máte právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodů.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí čtrnáct dnů ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí osoba, jež není přepravcem, převzali poslední zboží.

Pro uplatnění Vašeho práva na odstoupení od smlouvy nás (SIMBA-DICKIE-Vertriebs GmbH, Werkstraße 1, 90765 Fürth, telefon: 0911 - 9765 - 100, E-mail: service@simba-dickie.com) musíte o svém rozhodnutí o odstoupení od této smlouvy informovat formou jednoznačného prohlášení (např. dopis zaslaný poštou, telefax nebo e-mail). Můžete použít přiložený vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy, není to ovšem předepsáno.

Případně můžete prohlášení o odstoupení od smlouvy vyplnit na našich internetových stránkách elektronicky a zaslat nám. Využijete-li této možnosti, přijde Vám od nás obratem potvrzení (např. e-mailem), že jsme Vaši zprávu o odstoupení od smlouvy obdrželi.

K dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud své sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy
Pokud od této smlouvy odstoupíte, je naší povinností vrátit Vám bezodkladně všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dopravu (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku toho, že jste si zvolili jiný druh dopravy, než cenově výhodné standardní způsoby dopravy, které nabízíme my), a to nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi Vaše sdělení o odstoupení od této smlouvy. Pro vrácení peněz použijeme stejný způsob platby jako jste použili Vy při původně provedené transakci, s výjimkou případů, kdy jsme se s Vámi výslovně dohodli na něčem jiném, a v žádném případě Vám za vrácení peněz nebudeme účtovat poplatky. Vrácení peněz můžeme odmítnout do doby, než obdržíme vracené zboží, nebo do doby, než nám předáte důkaz, že jste zboží zaslali zpět, podle toho, co proběhne dříve.

Zboží nám musíte bez průtahů zaslat zpět nebo předat, v každém případě nejpozději čtrnáct dnů ode dne, kdy jste nás o odstoupení od této smlouvy informovali. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

Přímé náklady na vrácení hradíte Vy.

Za případnou ztrátu hodnoty zboží nesete zodpovědnost pouze v případech, kdy jste výše uvedenou ztrátu hodnoty zboží způsobili způsobem manipulace se zbožím, který nebyl nutný ke kontrole jeho kvality, vlastností a funkčnosti.

Konec poučení o odstoupení od smlouvy

Všeobecné pokyny
Zabraňte prosím poškození a znečištění zboží. Odešlete nám zboží nejlépe v originálním obalu s veškerým příslušenstvím a se všemi obalovými součástmi. Případně použijte ochranný obal. Pokud již nemáte originální obal, zajistěte prosím obal vhodný pro dostatečnou ochranu před škodami způsobenými přepravou.
Pokud možno neposílejte nám zboží zpoplatněně.
Všimněte si prosím, že výše uvedené body 1-2 nejsou podmínkou pro účinné uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

Zde si můžete stáhnout vzorový formulář odstoupení od smlouvy: Formulář odstoupení od smlouvy.pdf