Zwrot baterii

Wskazówka dotycząca utylizacji baterii, §12 BattV:

Zużyte baterie należy zgodnie z przepisami bezpłatnie oddawać do publicznych punktów zbiórki lub do punktów handlowych. Dostarczane przez nas baterie można bezpłatnie odesłać po zużyciu na następujący adres:

SIMBA-DICKIE-GROUP GmbH
Mittlere-Motsch-Straße 9
96515 Sonneberg

Baterie zawierające substancje szkodliwe są oznaczone następującymi symbolami:

Bateria

  • 1 Bateria zawiera kadm
  • 2 Bateria zawiera rtęć
  • 3 Bateria zawiera ołów
  • 4 Bateria zawiera wodorek metalu